Algemene voorwaarden

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor de verkoop van de producten aangeboden door Gravora, Reedijk 13a, 1785 Merchtem, België. Gravora is onderdeel en merknaam van DRVisual bvba, Reedijk 13a, 1785 Merchtem, België. Hierna verder genoemd Gravora. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de orderbevestiging die verstuurd wordt per e-mail na afhandeling van de bestelling op deze website. De prijzen worden aangeduid in EURO, inclusief personalisatiekosten en eventuele taxen (Eco, Recyclage). BTW, transportkosten en eventuele betalingskosten worden afzonderlijk vermeld.
 • De goederen worden geleverd volgens de termijnen welke op deze website zijn aangegeven. Deze zijn indicatief, niet bindend.
 • De levering gebeurt op het adres van de koper, tenzij een apart leveringsadres wordt opgegeven bij de afhandeling van de bestelling op deze website. De leveringskost wordt afzonderlijk aangeduid.
 • Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 • Het verzakingsrecht, voorzien bij de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument kan niet uitgeoefend worden bij de goederen waarop een personalisatie is aangebracht. Het verzakingsrecht blijft uiteraard behouden voor onvolledige of defecte artikelen.
 • Gravora gebruikt als voorbeeld op deze website soms artikelen met bedrukkingen die door Gravora zijn geproduceerd. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit aan Gravora melden.
 • De klant is aansprakelijk voor de geleverde beelden en teksten. Gravora neemt geen aansprakelijkheid in verband met enig eigendomsrecht, merkenrecht en/of auteursrecht van derden die eventueel op het door de klant aangeleverde materiaal zouden rusten.
 • Bij gebrek aan betaling van de geleverde goederen na de voorziene betalingstermijn stelt de koper zich bloot aan inning van het verschuldigde saldo, te vermeerderen met 10 % schadevergoeding met een minimum van 25 EUR en verwijlinteresten van 7 %, desnoods via gerechtelijke weg.
 • Gravora levert ook goederen voor niet beroepsmatige doeleinden.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Brussel.

 

Voor vragen of informatie kan u terecht op onze klantendienst.

 • contacteer ons per e-mail : [email protected]
 • telefonisch : 0460 96 38 06 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.
 • postadres : Gravora p.a. DRVisual bvba, Reedijk 13a, 1785 Merchtem, België.